WELDON END MILL HOLDERS UPÍNAČE WELDON 69871-W ОПРАВКИ С КРЕПЛЕНИЕМ WELDON 侧固刀柄 Application: For mounting straight-shank tools with flat according to DIN 1835 form B (Weldon). Použití: DIN 69871 Pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou s ploškou podle DIN 1835 tvar B (Weldon). Применение: Для установки инструмента с цилиндрическим хвостовиком с лыской по DIN 1835, форма B (Weldon). 应用: ISO 60 用于安装带扁平面直柄刀具, 符合DIN 1835标准B形式(侧固)。 Form G6,3 DIN 69871 AD/B k  ≤  0,003 15.000 min -1 Order no. Taper Objednací č. Kužel MA S 403 BT dH4 A D Артикул Конус 订单号 锥柄类型 69871.50ADB-W.06.100 SK 50 6 100 25 69871.50ADB-W.08.100 SK 50 8 100 28 69871.50ADB-W.10.100 SK 50 10 100 35 DIN 2080 69871.50ADB-W.12.100 SK 50 12 100 42 69871.50ADB-W.14.100 SK 50 14 100 44 69871.50ADB-W.16.100 SK 50 16 100 48 69871.50ADB-W.18.100 SK 50 18 100 50 69871.50ADB-W.20.100 SK 50 20 100 52 HSK-A 69871.50ADB-W.25.120 SK 50 25 120 65 69871.50ADB-W.06.160 SK 50 6 160 25 69871.50ADB-W.08.160 SK 50 8 160 28 69871.50ADB-W.10.160 SK 50 10 160 35 69871.50ADB-W.12.160 SK 50 12 160 42 VDI 69871.50ADB-W.14.160 SK 50 14 160 44 69871.50ADB-W.16.160 SK 50 16 160 48 69871.50ADB-W.18.160 SK 50 18 160 50 69871.50ADB-W.20.160 SK 50 20 160 52 69871.50ADB-W.25.160 SK 50 25 160 65 69871.50ADB-W.32.160 SK 50 32 160 72 MORSE 69871.50ADB-W.40.160 SK 50 40 160 80 69871.50ADB-W.06.200 SK 50 6 200 25 69871.50ADB-W.08.200 SK 50 8 200 28 69871.50ADB-W.10.200 SK 50 10 200 35 69871.50ADB-W.12.200 SK 50 12 200 42 69871.50ADB-W.14.200 SK 50 14 200 44 69871.50ADB-W.16.200 SK 50 16 200 48 69871.50ADB-W.18.200 SK 50 18 200 50 69871.50ADB-W.20.200 SK 50 20 200 52 69871.50ADB-W.25.200 SK 50 25 200 65 69871.50ADB-W.32.200 SK 50 32 200 72 69871.50ADB-W.40.200 SK 50 40 200 80 Note: From d = 25 with two clamping screws Delivery: With clamping screw Poznámka: Od d = 25 s dvěma upínacími šrouby Dodávka: S upínacím šroubem Примечание: От d = 25 с двумя крепежными винтами Поставляется: С крепежным винтом 190 245 注: 从d = 25起使用两个夹紧螺钉 交付: 带夹紧螺钉 13