WELDON END MILL HOLDERS WITH COOLANT CHANNELS UPÍNAČE WELDON S KANÁLY PRO CHLAZENÍ 69871-W-C ОПРАВКИ С КРЕПЛЕНИЕМ WELDON С ВНУТРЕННЕЙ ПОДАЧЕЙ СОЖ 侧固刀柄,带内冷通道 Application: For mounting straight-shank tools with flat according to DIN 1835 form B (Weldon). With coolant channels for optimal delivery of coolant at the cutting edge. Použití: DIN 69871 Pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou s ploškou podle DIN 1835 tvar B (Weldon). S kanály pro chladící kapalinu. Применение: Для установки инструмента с цилиндрическим хвостовиком с лыской по DIN 1835, форма B (Weldon). С внутренними каналами для оптимальной подачи СОЖ к режущим кромкам. 应用: ISO 60 用于安装带扁平面直柄刀具,符合DIN 1835标准B形式(侧固)。 带内冷通道,可在切削刃处实现最佳的冷却液供应。 Form G6,3 DIN 69871 AD/B k  ≤  0,003 15.000 min -1 Order no. Taper Objednací č. Kužel MA S 403 BT dH4 A D Артикул Конус 订单号 锥柄类型 69871.50ADB-W.06.063.C SK 50 6 63 25 69871.50ADB-W.08.063.C SK 50 8 63 28 69871.50ADB-W.10.063.C SK 50 10 63 35 DIN 2080 69871.50ADB-W.12.063.C SK 50 12 63 42 69871.50ADB-W.14.063.C SK 50 14 63 44 69871.50ADB-W.16.063.C SK 50 16 63 48 69871.50ADB-W.18.063.C SK 50 18 63 50 69871.50ADB-W.20.063.C SK 50 20 63 52 HSK-A 69871.50ADB-W.25.080.C SK 50 25 80 65 69871.50ADB-W.32.100.C SK 50 32 100 72 69871.50ADB-W.40.100.C SK 50 40 100 80 69871.50ADB-W.06.100.C SK 50 6 100 25 69871.50ADB-W.08.100.C SK 50 8 100 28 VDI 69871.50ADB-W.10.100.C SK 50 10 100 35 69871.50ADB-W.12.100.C SK 50 12 100 42 69871.50ADB-W.14.100.C SK 50 14 100 44 69871.50ADB-W.16.100.C SK 50 16 100 48 69871.50ADB-W.18.100.C SK 50 18 100 50 69871.50ADB-W.20.100.C SK 50 20 100 52 MORSE Note:  From d = 25 with two clamping screws d =  6 to 14 with two coolant channels d = 16 to 40 with four coolant channels For tools with through coolant an O-ring must be used. Poznámka:  Od d = 25 s dvěma upínacími šrouby d =  6 až 14 se dvěma kanály pro řeznou kapalinu d = 16 až 40 se čtyřmi kanály pro řeznou kapalinu   Pro nástroje s vnitřním přívodem řezné kapaliny musí být použit O-kroužek. Примечание:  От d = 25 с двумя крепежными винтами d =  от 6 до 14 с двумя каналами для СОЖ d = от 16 до 40 с четырьмя каналами для СОЖ   Для инструмента с отверстием для подвода СОЖ необходимо использовать уплотнительное кольцо. 注: 从d = 25起使用两个夹紧螺钉 d = 6至14带两个内冷通道 d = 16至40带四个内冷通道 对于内冷刀具,必须使用O形环 。 Delivery: With clamping screw and O-ring Dodávka: S upínacím šroubem a O-kroužkem Поставляется: С крепежным винтом и уплотнительным кольцом 190 245 交付: 带夹紧螺钉和O形环 15