TEST ARBORS KONTROLNÍ TRNY 69871-TA КОНТРОЛЬНЫЕ ОПРАВКИ 验棒 Application: For the inspection of machine tools according to ISO recommendation R230 or for testing the tool spindle. Použití: DIN 69871 Pro kontrolu nástrojů podle doporučení ISO R230 nebo testování nástrojového vřetena. Применение: Для проверки станков в соответствии с рекомендациями R230 по ISO или для проверки инструментального шпинделя. ISO 60 应用: 用于检查机床刀具,符合ISO R230刀具心轴检测推荐标准。 Form DIN 69871 A k  ≤  0,003 Order no. Taper Tolerance Max. concentricity deviation MA S 403 BT Objednací č. Kužel Tolerance Max. odchylka soustřednosti A D Артикул Конус Допуски Макс. отклонение от соосности 订单号 锥柄类型 公差 最大同心度偏差 69871.30A-TA.32.300 SK 30 300 32 0,003 0,003 69871.40A-TA.40.300 SK 40 300 40 0,003 0,003 DIN 2080 69871.50A-TA.50.300 SK 50 300 50 0,003 0,003 Delivery: With test certificate Dodávka: S osvědčením o zkoušce HSK-A Поставляется: С сертификатом соответствия 交付: 交付时附带检测证书 VDI MORSE 36