Tabulka 4 SOUSTRUŽNICKÉ MATERIÁLY Таблица 4 ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА - ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ Tabela 4 GATUNKI TOKARSKIE Tabuľka 4 SÚSTRUŽNÍCKE MATERIÁLY Posuv Подача Posuw Posuv Substrát Субстрат Substrat Substrát Povlak Покрытие Powłoka Povlak Aplikační oblast Řezná rychlost Rezná rýchlosť Označení materiálu Barva VBD / Цвет Kolor / Farba VRD Identyfikacja gatunku Označenie materiálu Obszar zastosowań Aplikačná oblasť Скорость резания Prędkość skrawania Марка твердого сплава Область применения Upichování / Отрезка Przecinanie / Upichovanie Gwintowanie / Závitovanie Závitování / Нарезание резьбы Odporność na obróbkę przerywaną Wpływ chłodziwa / Prínos chladenia Uniwersalny / Všeobecné obrábanie Toczenie zgrubne / Ťažké hrubovanie Vliv chladicí kapaliny / Применение с СОЖ Všeobecné obrábění / Общая обработка Odolnost proti nepříznivým pracovním podmínkám Odolnosť voči nepriaznivým záberovým podmienka Těžké hrubování / Тяжелая черновая обработка Použití / Применение / Poziom zastosowania / Použitie Устойчивость к неблагоприятным условиям обработки P10 - P25 TT310 cermet PVD + / - ü M15 - M25 P01 - P10 TT010 cermet × + / - ü M01 - M15 K01 - K15 TC100 S01 - S05 ceramics × - - ü H05 - H20 SN100 K05 - K15 ceramics × + / - ü TB310 H01 - H10 CBN × - - ü PD1 N05 - N25 PKD × - ü PC30 N01 - N10 PKD × - ü D720 N05 - N15 PKD × - ü P45 - P50 M35 - M40 333TN K35 - K40 HSS PVD + + + N25 - N30 S25 - S30 Substrát / Субстрат / Substrat / Substrát H Substrát na bázi WC-Co Субстрат WC с Co Substrat na bazie WC-Co WC-Co základný substrát Мелкозернистый (< 1 мкм) субстрат Substrat na bazie WC-Co drobnoziar- submicron H Substrát na bázi WC-Co(< 1 mm) WC-Co základný substrát jemnozrnný WC с Co nisty (ziarno < 1 mm) ultra Ultra jemnozrnný substrát na bázi Особо мелкозернистый (<0.5 мкм) Substran na bazie WC-Co o bradzo WC-Co základný substrát jemnozrnný submicron H WC-Co субстрат WC с Co drobnych ziarnach (ziarno < 0,5 mm) Функционально-градиентный FGM Funkční gradientní substrát Funkcjonalne podłoże gradientowe Funkčne gradientný substrát субстрат Węglik spiekany bez WC cermet Slinutý karbid bez WC Твердый сплав без WC Spekaný karbit bez WC (węglika wolframu) ceramics Keramika Керамика Ceramika Keramika PCD Polykrystalický diamant Поликристаллический алмаз Diament polikrystaliczny Polykryštalický diamant CBN Polykrystalický kubický nitrid boru Кубический нитрид бора Regularny azotek boru Polykryštalický kubický nitrid bóru HSS Rychlořezná ocel Быстрорежущая сталь Stal szybkotnąca Rýchlorezná oceľ Povlak / Покрытие / Powłoka/ Povlak Středně teplotní chemická metoda Среденетемпературное покрытие, Średnio-temperaturowa, chemiczna Chemická metóda povlakovania pri MT-CVD нанесенное методом химического povlakování осаждения из газовой фазы metoda pokrycia strednej teplote Nízkoteplotní fyzikální metoda Низкотемпературное покрытие, Nisko-temperaturowa fizykalna Fyzikálna metóda povlakovania pri PVD нанесенное методом физического povlakování осаждения из газовой фазы metoda pokrycia nízskej teplote × Bez povlaku Сплав без покрытия Niepowlekanay materiał Nepovlakovaný materiál T387