Obecné informace řeŠeNí ProBLÉMů Při záViToVáNí PROBLÉM PŘÍČINA NÁPRAVA Volný závit Nesprávná tolerance zvolte závitník s těsnější tolerancí Nesprávný axiální posuv Snižte posuv o 5 - 10% (v pružné hlavě) nebo zvyšte tlak upínače Nevhodný typ závitníku pro aplikaci Pro průchozí díry použijte závitník s přímou drážkou a lamačem, pro slepé díry použijte spirálovitý závitník. Povlakovaným nástrojem snížíte možnost tvorby nárůstku. Prověřte alternativní produkty v Selectoru nebo katalogu závitník není v díře vystředěný zkontrolujte upínač a pozici, musí být v ose díry Nedostatečná lubrikace Použijte kvalitní lubrikant, který předejde zasekávání třísek v díře. Viz kapitola o lubrikaci v technické příručce řezná rychlost příliš nízká dodržujte doporučení z katalogu nebo Selectoru Těsný závit Nevhodný typ závitníku pro aplikaci Pro průchozí díry použijte závitník s přímou drážkou a lamačem, pro slepé díry použijte spirálovitý závitník. Povlakovaným nástrojem snížíte možnost tvorby nárůstku. Použijte závitník s větším úhlem čela. Prověřte alternativní produkty v Selectoru nebo katalogu Nesprávná tolerance zvolte závitník s volnější tolerancí, obzvláště do materiálů, které mají tendenci ke smršťování (nerez), nebo abrazivních materiálů (litina) Nedostatečná nebo nevhodná Použijte kvalitní lubrikant, který předejde zasekávání třísek v lubrikace díře. Viz kapitola o lubrikaci v technické příručce Předvrtaná díra příliš malá zvětšete průměr vrtáku na maximální hodnotu. zkontrolujte průměr předvrtané díry. Materiál se po závitování stahuje zkontrolujte doporučené parametry v katalogu nebo Selectoru a vhodné alternativy zasekávání třísek Nevhodný typ závitníku pro danou zvolte závitník s menším úhlem čela. zvolte závitník s delším operaci náběhem. do průchozích děr používejte závitník s přímou drážkou, do slepých spirálovité, zabráníte zasekávání třísek. zkontrolujte v katalogu nebo Selectoru alternativní vhodné závitníky Nevhodná nebo nedostatečná Použijte kvalitní lubrikant, který předejde zasekávání třísek v lubrikace díře. Viz kapitola o lubrikaci v technické příručce závitník naráží do dna zvyšte hloubku vrtání nebo snižte hloubku závitování Povrch díry se obráběním vytvrzuje Snižte řeznou rychlost, použijte vhodný lubrikant. Viz kapitola o obrábění nerezi v technické příručce zasekávání třísek při výjezdu Vyvarujte se prudkých změn otáček při reverzaci Úkos naráží do vchodu do díry zkontrolujte axiální polohu a snižte odchylku od osy na minimum Předvrtaná díra příliš malá zvětšete průměr vrtáku na maximum. zkontrolujte průměr předvrtané díry. 572