Obecné informace řeŠeNí ProBLÉMů Při záViToVáNí PROBLÉM PŘÍČINA NÁPRAVA zlomení otupený závitník Použijte nový závitník nebo přebrušte otupený Nedostatečná lubrikace Použijte kvalitní lubrikant, který předejde zasekávání třísek v díře. Viz kapitola o lubrikaci v technické příručce závitník naráží do dna díry zvyšte hloubku vrtání nebo snižte hloubku závitování řezná rychlost příliš vysoká Snižte řeznou rychlost. dodržujte doporučení z katalogu nebo Selectoru Povrch se obráběním vytvrzuje Snižte rychlost. Použijte povlakovaný nástroj. Použijte kvalitní lubrikant. Viz kapitola o obrábění nerezi v technické příručce Předvrtaná díra příliš malá zvětšete průměr vrtáku na maximum. Viz tabulky vrtáků pod závit Vysoký krouticí moment Použijte závitovací hlavu s nastavením krout. momentu Materiál se po závitování stahuje zkontrolujte doporučení v katalogu nebo Selectoru, najděte vhodný typ závitníku rychlé opotřebování Nevhodný typ závitníku na danou zvolte závitník s menším úhlem čela. zvolte závitník s delším aplikaci náběhem. do průchozích děrpoužívejte závitník s přímou drážkou, do slepých spirálovité, zabráníte zasekávání třísek. zkontroalujte v katalogu nebo Selectoru alternativní vhodné závitníky Nedostatečná lubrikace Použijte kvalitní lubrikant, který předejde zasekávání třísek v díře a teplotnímu zatížení břitu. Viz kapitola o lubrikaci v technické příručce řezná rychlost příliš vysoká Snižte řeznou rychlost. dodržujte doporučení z katalogu nebo Selectoru Nárůstek Nevhodný typ závitníku na danou Použijte závitník s menším úhlem čela nebo/a větším aplikaci odlehčením zubů. zkontrolujte katalog nebo Selector, najděte vhodný nástroj Nedostatečná lubrikace Použijte kvalitní lubrikant, který předejde zasekávání třísek v díře a teplotnímu zatížení břitu. Viz kapitola o lubrikaci v technické příručce Nevhodná povrchová úprava Použijte závitník s vhodným povlakem. řezná rychlost příliš nízká dodržujte doporučení z katalogu nebo Selectoru 573