MAS MACHINE MONITOR  nástroj ke zvýšení produktivity vašeho provozu!  инструмент для повышения производительности Вашего производства! MAS MACHINE MONITOR je softwarový produkt, který MAS MACHINE MONITOR - это ПО, которое позволяет zákazníkovi umožňuje sledovat časové využití stroje během заказчику в режиме “on-Line" контролировать использование směny online, nebo umožňuje nahlédnout do historie provozních станка во время рабочей смены или просмотреть историю stavů a tak následně dělat opatření ve výrobě a logistice. To vše рабочего состояния и в будущем предпринять необходимые je možné ve vizualizačním programu, který je nainstalován v PC меры на производстве и в логистике. Всё это возможно zákazníka. в программе визуализации, которая установлена в ПК заказчика. MAS MACHINE MONITOR znamená prokazatelné skokové zvýšení produktivity vašeho provozu = VAŠE CESTA KE ZVÝŠENÍ MAS MACHINE MONITOR означает проверенный на практике KONKURENCESCHOPNOSTI DÍKY MAS! скачковый рост производительности вашего производства = ВАШ ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Základní funkce MAS MACHINE MONITORU: БЛАГОДАРЯ MAS! • Sledování využití libovolného počtu strojů, možnost zařazování Основные функции MAS MACHINE MONITOR: strojů do skupin (pracovišť) • Zobrazení stavu strojů online nebo procházení využití v historii • Мониторинг использования любого количества станков, • Počet vyrobených kusů, zobrazení intervalu zapnutí silových возможность включения станков в группы (рабочие места) obvodů – opatření k úspoře elektrické energie • Отображение состояния станков “on-Line" или просмотр • Souhrnné statistiky pro jednotlivé stroje истории работы • Důležité informace pro management firmy a řízení výroby • Количество произведенных единиц, отображение интервала включения силовых цепей - помогает экономить электроэнергию Opcí MAS MACHINE MONITORU je MAS GSM MONITOR – • Обобщенная статистика по отдельным станкам monitorování zvolených stavů stroje prostřednictvím sítě • Важная информация для менеджмента фирмы и управления mobilního operátora na vybraná telefonní čísla formou SMS производством zprávy. Pracovník tak může ihned reagovat na událost, i když není zrovna přítomen u stroje. Buďte nezávisle a reálně informováni o průběhu vašich zakázek Дополнительная функция MAS MACHINE MONITOR - MAS přímo ze stroje i během vaší fyzické nepřítomnosti ve firmě! GSM MONITOR – позволяет осуществлять мониторинг выбранных состояний станка посредством сети мобильного GSM MONITORING - funkce GSM MODULU: оператора на Prostřednictvím dotykového panelu lze definovat až 5 tel. čísel, заданные телефонные номера в форме короткого сообщения která lze využívat pro sledování a řízení stroje. (SMS). Тем самым работник может реагировать на событие даже когда он не находится рядом со станком. Na zadaná telefonní čísla jsou pak zasílány SMS zprávy o změnách stavu stroje Вы будете независимы и получите реальную информацию Na aktuální stav stroje se lze také dotázat zasláním SMS zprávy об исполнении ваших заказов даже в случае физического ve tvaru „STAV“ отсутствия на фирме! SMS je možné zaslat volitelně i při splnění určité podmínky (např. GSM MONITORING - функция GSM MODUL: vyrobení určitého počtu ks apod.) Prostřednictvím SMS z některého předdefinovaného čísla С помощью контактной панели можно установить до 5 mohou být ovládány až 2 uživatelské signály. Takto lze ovládat телефонных номеров, которые могут использоваться для chování stroje na dálku (například zastavení stroje po dokončení мониторинга и управления станком. aktuálního dílce, změna výroby na jiný typ dílce apod.) На заданные телефонные номера отправляются сообщения SMS об изменении состояния станка. Запрос об актуальном состоянии станка можно отправить в виде SMS сообщения «STAV». Система позволяет также отправку SMS при выполнении определенного условия (напр. производство определенного количества единиц и т.п.). Посредством SMS с некоторого из предварительно установленных телефонных номеров можно управлять до 2 сигналов пользователя. Таким путём можно дистанционно управлять станком (например, остановка станка по окончании актуальной детали, изменение производства на другой тип детали и т.п.).