Obecné informace MEZNÍ TOLERANCE 1. PrůMĚry STANdArdNícH VýSTrUŽNíKů Průměr (d1) se měří na obvodu fazetky hned za kuželovým náběhem. Tolerance jsou podle normy diN 1420 a je určen k výrobě děr H7. TOLERANCE VÝSTRUŽNÍKU TOLERANCE VÝSTRUŽNÍKU Průměr (d1) Mezní tolerance (mm) Průměr (d1) Mezní tolerance (mm) Vysoké Nízké Vysoké Nízké Přes do a včetně Přes do a včetně + + + + 3 0.008 0.004 18 30 0.017 0.009 3 6 0.010 0.005 30 50 0.021 0.012 6 10 0.012 0.006 50 80 0.025 0.014 10 18 0.015 0.008 2. U díry S ToLerANcí H7 Nejběžnější tolerance dokončené díry odpovídá toleranci H7 (viz tabulka dole). Pro určení ostatních tolerančních polí a jejich šíří použijte následující tabulky. TOLERANCE DÍRY TOLERANCE DÍRY Průměr (d1) Mezní tolerance (mm) Průměr (d1) Mezní tolerance (mm) Vysoké Nízké Vysoké Nízké Přes do a včetně Přes do a včetně + + + + 3 0.010 0 18 30 0.021 0 3 6 0.012 0 30 50 0.025 0 6 10 0.015 0 50 80 0.030 0 10 18 0.018 0 3. Potřebujete-li najít rozměry speciálního výstružníku, který bude obrábět ve specifických tolerancích, např. d8, můžete použít tento osvědčený návod. A = Tolerance díry B = Tolerance Výstružníku iT = Šířka tolerančního pole dmax = Maximální průměr díry dmin = Minimální průměr díry d Nominální průměr 1 = Maximální průměr výstružníku d 1 max = Minimální průměr výstružníku d 1 min = Tolerance průměru (mm) Šířka tolerance nad 1 nad 3 nad 6 nad 10 nad 18 nad 30 nad 50 nad 80 (mikrony) vč.3 vč. 6 vč 10 vč. 18 vč. 30 vč. 50 vč. 80 vč. 120 IT5 4 5 6 8 9 11 13 15 IT6 6 8 9 11 13 16 19 22 IT7 10 12 15 18 21 25 30 35 IT8 14 18 22 27 33 39 46 54 IT9 25 30 36 43 52 62 74 87 IT10 40 48 58 70 84 100 120 140 IT11 60 75 90 110 130 160 190 220 IT12 100 120 150 180 210 250 300 350 např. díra o 10 mm s tolerancí D8, max. průměr =10,062, min. průměr = 10,040, tolerance díry IT8 = 0,022 Maximální limit: 0,15 x tolerance díry (iT8) = 0,0033 zaokrouhleno = 0,004 Minimální limit: 0,35 x tolerance díry (iT8) = 0, 0077, zaokrouhleno na 0,008 Maximální limit pro výstružník = 10,062 - 0,004 = 10,058 Minimální limit pro výstružník = 10,058 - 0,008 = 10,050 567