ORIENTACE NA STRÁNCE – VYVRTÁVACÍ NÁSTROJE A UPÍNAČE РАСТАЧИВАНИЕ – НАВИГАТОР ORIENTACJA NA STRONIE – NARZĘDZIA DO WYTACZANIA I OPRAWKI PREHĽAD – VYVRTÁVACIE TYČE A UPÍNAČE Označení hlavy/upínače Šroub kazety Тип расточной головки или оправки Винт картриджа 1 13 Opis głowicy wytaczarskiej/oprawki Śruba mocująca kasety Značenie vyvrtávacej hlavy/upínača Skrutka kazety Skupiny materiálů, pro které je nástroj určen Klíč šroubu kazety Группа обрабатываемости материала Ключ для винта картриджа 2 14 Grupy materiałowe do których narzędzie jest zalecane Klucz do śruby kasety Materiálová skupina, pre ktorú je nástroj použiteľný Kľúč pre skrutku kazety Upínací systém destičky Skupina kompatibilních destiček Система закрепления пластины Типоразмер совместимых пластин 3 15 System mocowania płytki Dedykowane płytki Upínací systém doštičiek Skupina kompatibilných doštičiek Ilustrační foto Šroub destičky Изображение Винт для закрепления пластин 4 16 Zdjęcie poglądowe Śruba mocująca płytkę Informačný obrázok Skrutka pre upnutie VRD Schématický nákres nástroje/upínače Klíč šroubu destičky Эскиз инструмента/оправки Ключ для закрепления пластин 5 17 Rysunek schematyczny narzędzia/oprawki Klucz do śruby mocującej płytkę Schematický výkres nástroja/upínača Kľúč pre skrutku VRD Dosažitelná jakost povrchu Seřizovací klíč hlavy Достигаемое качество обработанной поверхности Регулировочный ключ расточной головки 6 18 Możliwa do osiągnięcia chropowatość powierzchni Klucz do regulacji głowicy Dosiahnuteľná drsnosť Nastavovací kľúč hlavy Základní parametry nástroje Zajišťovací klíč hlavy Пиктограммы характеристик инструмента Фиксирующий ключ расточной головки 7 19 Podstawowe parametry narzędzia Klucz zabezpieczający głowicę Základné parametre nástrojov Poistný kľúč hlavy Technologické možnosti nástroje Hmotnost [kg] Пиктограммы технологических возможностей Масса [кг] 8 20 Możliwości technologiczne narzędzia Waga [kg] Technologické možnosti nástrojov Hmotnosť [kg] Kód nástroje/upínače 1) Interní přívod chladicí kapaliny Обозначение инструмента/оправки 1) Внутренний подвод СОЖ 9 21 Oznaczenie narzędzia/oprawki 1) Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa Kód nástroja/upínačа 1) Prívod vnútornej chladiacej kvapaliny Kód velikosti hlavy/upínače 2) Upínací šroub hlavy Типоразмер расточной головки и оправки 2) Фиксирующий винт для расточной головки 10 22 Kod wielkości głowicy/oprawki 2) Śruba mocująca głowicę Veľkostný typ hlavy/upínača 2) Upínacia skrutka hlavy Rozměry nástroje [mm] Velikost upínače 3) Размеры инструмента [мм] Типоразмер хвостовика 3) 11 23 Wymiary narzędzia [mm] Rozmiar chwytu 3) Rozmery [mm] Typorozmer upínača 3) Kazeta Картридж 12 Kasety Kazeta 1) Popis kódu nástroje je obsažen v technické části 1) Обозначение инстурмента включено в техническую часть каталога 2) Hlava a upínač musí mít vždy stejný kód, aby byla zajištěna jejich kompatibilita 2) Расточная головка и оправка должны иметь для совместимости один типоразмер 3) Typ upínacího kužele viz schématický obrázek 3) См. схематическое изображение типа оправки 1) Oznaczenie narzędzia jest zawarte w części technicznej 1) Označovanie nástrojov je v technickej časti 2) Głowica wytaczarska i oprawka muszą mieć taki sam kod „Size“ aby zagwarantować ich 2) Vyvrtávacia hlava aj upínač musia mať rovnaký kód kompatybilność 3) Pozri schematický výkres upínača 3) Patrz schematyczny rysunek oprawki H49