ORIENTACE NA STRÁNCE – VRTÁKY СВЕРЛЕНИЕ – НАВИГАТОР ORIENTACJA NA STRONIE – WIERCENIE PREHĽAD – VRTÁKY Označení vrtáku Radiální nastavení [mm] Тип сверла Диапазон регулировки диаметра сверления [мм] 1 10 Opis wiertła Zakres regulacji średnicy wierconego otworu [mm] Označenie vrtáku Radiálne nastavenie [mm] Skupiny materiálů, pro které je nástroj určen Nastavitelné pouzdro Группа обрабатываемости материала Эксцентриковая втулка 2 11 Grupy materiałowe – przeznaczenie wierteł Tuleja nastawna Materiálová skupina, pre ktorú je nástroj použiteľný Nastaviteľné púzdro Upínací systém destičky Система крепления пластин 3 Skupina kompatibilních destiček s utvařečem UD 1), 2) System mocowania płytek Номер комплекта режущих пластин с геометрией UD 1), 2) Upínací systém doštišiek 12 Grupa kompatybilnych płytek z łamaczem UD 1), 2) Ilustrační foto Skupina kompatibilných doštičiek s utváračom UD 1), 2) Изображение 4 Zdjęcie poglądowe Informačný obrázok Skupina kompatibilních destiček s utvařečem SD 1), 2) Schématický nákres nástroje Номер комплекта режущих пластин с геометрией SD 1) 2) Эскиз сверла 13 5 Grupa kompatybilnych płytek z łamaczem SD 1) 2 Rysunek narzędzia Skupina kompatibilných doštišiek s utváračom SD 1) 2 Schematický výkres nástroja Základní parametry vrtáku Пиктограммы характеристик сверла Hmotnost [kg] 6 Podstawowe parametry Масса [кг] 14 Základné parametre vrtákov Waga [kg] Hmotnosť [kg] Technologické možnosti nástroje Пиктограммы технологических возможностей Skupina náhradních dílů 1) 7 Możliwości technologiczne Номер комплекта запасных частей 1) 15 Technologické možnosti nástrojov Grupa części zamiennych 1) Skupina náhradných dieľov 1) Označení nástroje Обозначение сверла Kompatibilní destičky s utvařečem UD 8 Kod narzędzia Комплекты пластин с геометрией UD 16 Označenie nástroja Kompatybilne płytki z łamaczem UD Kompatibilné doštičky s utváračom UD Kompatibilní destičky s utvařečem SD Комплекты пластин с геометрией SD Rozměry [mm] a průměry vrtáku [mm]; maximální hloubka otvoru h 17 max [mm] Kompatybilne płytki z łamaczem SD Основные размеры сверла и максимальная глубина обработки, h 9 max [мм] Kompatibilné doštičky s utváračom SD Wymiary, średnice, maksymalna głębokość wiercenia h max [mm] Náhradní díly Rozmery [mm] a priemer nástroja [mm]; maximálna hĺbka vŕtania h max [mm] Комплекты запасных частей 18 Części zamienne Náhradné diely 1) Označení skupin destiček a náhradních dílů slouží pouze pro potřeby tohoto katalogu, 1) Номер группы пластин и запасных частей используется только в этом каталоге и pro objednávku jej nelze užít. не может быть использован для заказа. 2) Vnější (SCET) i vnitřní (XPET) destička musí mít vždy stejný utvařeč (pozor: ve značení 2) Периферийные SCET и центральные XPET пластины должны иметь одну геометрию destiček XPET s utvařečem UD není tento utvařeč uveden v ISO kódu destičky – např. (геометрия UD не имеет обозначения на центральных пластинах, например XPET XPET 0502AP); volbu utvařeče (UD vs SD) proveďte na základě informací uvedených u 0502AP). Вся информация о геометриях UD и SD в соответствующих разделах destiček. каталога. 1) Grupa kodów kompatybilnych płytek jak i części zamiennych jest wykorzystywana 1) Kód skupiny kompatibilných doštičiek a náhradných dielov sa používa len pre účely wyłącznie jako przykład w tym katalogu. Nie może być stosowany do zamówień. tohto katalógu. Nemôže sa používať pre objednávky. 2) Płytka zewnętrzna (SCET) i wewnętrzna (XPET) musi być zastosowana z tym samym 2) Vonkajšia (SCET) a vnútorná (XPET) doštička musí mať vždy ten istý utvárač. (upozornenie: łamaczem. Informacje potrzebne do prawidłowego wyboru łamacza (UD lub SD) UD utvárač nie je viditeľne značený na doštičkách XPET – napr. XPET 0502AP); potrebné znajdują się w opisie płytek. informácie pre správnu voľbu utváračov (UD vs. SD) nájdete na stranách s doštikami. H3