NAVIGÁTOR - NOŽE ТОКАРНЫЕ ДЕРЖАВКИ - НАВИГАТОР NAWIGATOR - NARZĘDZIA NAVIGÁTOR - NÁSTROJE ISO SOUSTRUŽENÍ – VNITŘNÍ РАСТАЧИВАНИЕ KR ÁTKÉ A STABILNÍ SOUČ ÁSTI НЕГАТИВНЫЕ ПЛАС ТИНЫ (negativní destičky) (короткие и жесткие заготовки) TOCZENIE ISO - WEWNĘTRZNE ISO SÚSTRUŽENIE KRÓTKIE I STABILNE ELEMENT Y KR ÁTKE A STABILNÉ SÚČ ASTI (negatywne płytki) (negatívne doštičky) DCLN(RL) INT PCLN(RL) INT DDUN(RL) INT PDUN(RL) INT CN.. CN.. DN.. DN.. 95° 95° 93° 93° 09 09 11 11 12 12 15 15 16 27° 27° 19 32 20 32 32 ––– ––– ––– ––– 50 80 63 80 & T245 & T48 - T60 & T250 & T48 - T60 & T246 & T66 - T73 & T251 & T66 - T73 PSKN(RL) INT DTFN(RL) INT PTFN(RL) INT DVUN(RL) INT SN.. TN.. TN.. VN.. 93° 90° 90° 11 16 16 16 15 22 22 32 32 32 ––– ––– ––– 50 80 50 50 & T252 & T90 - T99 & T247 & T106 - T112 & T253 & T106 - T112 & T248 & T120 - T122 DWLN(RL) INT PWLN(RL) INT WN.. WN.. 95° 95° 06 06 08 08 32 20 ––– ––– 63 80 & T249 & T124 - T131 & T254 & T124 - T131 T26