z x * * Размеры (мм) Обозначение Тип Наличие Крепёжный Винт R Число зубьев D1 D4 D6 L1 L2 ap A2 B2° Прихват Пружина Ключ Пластина винт прихвата AJX06R162SA16L a 2 16 16 8.9 150 70 1 0.3 0°56′ TS25 ─ ─ ─ zTKY08F 172SA16L a 2 17 16 9.9 150 20 1 0.3 ─ TS25 ─ ─ ─ zTKY08F JOM o 06T215 203SA20L a 3 20 20 12.9 180 100 1 0.3 0°38′ TS25 ─ ─ ─ zTKY08F ZZSR - oo 223SA20L a 3 22 20 14.9 180 30 1 0.3 ─ TS25 ─ ─ ─ zTKY08F AJX08R202SA20L a 2 20 20 11.4 180 100 1.5 0.5 0°39′ TS33 ─ ─ ─ xTKY08D 222SA20L a 2 22 20 13.4 180 30 1.5 0.5 ─ TS33 ─ ─ ─ xTKY08D JOM o 080320 253SA25L a 3 25 25 16.4 200 120 1.5 0.5 0°32′ TS33 ─ ─ ─ xTKY08D ZZSR - oo 283SA25L a 3 28 25 19.4 200 40 1.5 0.5 ─ TS33 ─ ─ ─ xTKY08D AJX09R252SA25L a 2 25 25 14.9 200 120 2 1 0°32′ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D 282SA25L a 2 28 25 17.9 200 40 2 1 ─ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D 303SA32L a 3 30 32 20.0 200 120 2 1 1°02′ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D JDM o 323SA32L a 3 32 32 21.9 200 120 2 1 0°32′ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D 09T320 ZDSR - oo 353SA32L a 3 35 32 24.9 200 50 2 1 ─ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D Длинный 404SA32L a 4 40 32 29.9 250 50 2 1 ─ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D 404SA40L r 4 40 40 29.9 250 70 2 1 0°56′ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D AJX12R302SA32L a 2 30 32 18.3 200 120 2 1.5 1°02′ TS407 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D 322SA32L a 2 32 32 20.3 200 120 2 1.5 0°33′ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D 352SA32L a 2 35 32 23.3 200 50 2 1.5 ─ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D JDM o 120420 403SA32L a 3 40 32 28.3 250 50 2 1.5 ─ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D ZDSR - oo 403SA40L r 3 40 40 28.3 250 70 2 1.5 0°57′ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D 403SA42L s 3 40 42 28.3 250 70 2 1.5 1°48′ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D AJX14R503SA40L r 3 50 40 38.2 250 50 2 2 ─ TS54 AMS5 AJS5014T25 ASS3 xTKY25D 503SA42L s 3 50 42 38.1 250 50 2 2 ─ TS54 AMS5 AJS5014T25 ASS3 xTKY25D JDM o 140520 634SA40L r 4 63 40 51.1 250 50 2 2 ─ TS54 AMS5 AJS5014T25 ASS3 xTKY25D ZDSR - oo 634SA42L s 4 63 42 51.1 250 50 2 2 ─ TS54 AMS5 AJS5014T25 ASS3 xTKY25D AJX06R162SA16EL s 2 16 16 8.9 200 100 1 0.3 0°38′ TS25 ─ ─ ─ zTKY08F JOM o ИНСТРУМЕНТ 06T215 172SA16EL s 2 17 16 9.9 200 20 1 0.3 ─ TS25 ─ ─ ─ zTKY08F ZZSR - oo ВРАЩАЮЩИЙСЯ AJX08R202SA20EL s 2 20 20 11.4 250 130 1.5 0.5 0°30′ TS33 ─ ─ ─ xTKY08D JOM o 080320 222SA20EL s 2 22 20 13.4 250 30 1.5 0.5 ─ TS33 ─ ─ ─ xTKY08D ZZSR - oo AJX09R252SA25EL s 2 25 25 14.9 300 180 2 1 0°22′ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D JDM o 09T320 282SA25EL s 2 28 25 17.9 300 40 2 1 ─ TS351 AMS3 AJS3010T10 ASS2 xTKY10D ZDSR - oo AJX12R302SA32EL s 2 30 32 18.3 300 180 2 1.5 0°42′ TS407 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D Сверх длинный 322SA32EL s 2 32 32 20.3 300 180 2 1.5 0°22′ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D 352SA32EL s 2 35 32 23.3 300 50 2 1.5 ─ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D JDM o 120420 402SA32EL s 2 40 32 28.3 350 50 2 1.5 ─ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D ZDSR - oo 402SA40EL r 2 40 40 28.3 350 70 2 1.5 0°57′ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D 402SA42EL s 2 40 42 28.3 350 70 2 1.5 1°48′ TS43 AMS4 AJS4012T15 ASS2 xTKY15D Момент затяжки ( N • м ) : TS25=1.0, TS33=1.0, TS351=2.5, TS407=3.5, TS43=3.5, TS54=7.5, AJS3010T10=2.5, AJS4012T15=3.5, * AJS5014T25=7.5 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ M001 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ N001 K065 Заказ инструмента: http://steelcam.org | 8 (343) 382-52-03 | sales@sverla-ekb.ru