Příslušenství // Принадлежности NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MCH 500 MCH 630 MCH 800 Elektro výzbroj 3 × 400V/50Hz // Электрооборудование 3 × 400V/50Гц    CNC systém FANUC, HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi, SIEMENS 840D sl //    CNC Система FANUC, HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi, SIEMENS 840D sl Digitální střídavé regulační pohony vřetene a os X, Y, Z, B - FANUC, HEIDENHAIN, SIEMENS //    Цифровые переменные управляемые приводы шпинделя и осей X, Y, Z, B - FANUC, HEIDENHAIN, SIEMENS Pohon lineárních os kuličkovými šrouby s vnitřním chlazením //    Привод линейных осей с помощью ШВП с внутренним охлаждением Přímé odměřování ve všech lineárních osách // Прямое отмеривание по всем линейным осям    Hydraulický agregát-zpevňování osy stolu // Гидравлический агрегат – упрочнение оси стола    Chladící agregát pro vnější chlazení // Охлаждающий агрегат для внешнего охлаждения    Chlazení středem vřetena 20 bar // Центровое охлаждения шпинделя 20 бар    Středové upínání nástrojů // Центральный зажим инструмента    Automatické mazání pohyblivých součástí // Автоматическая смазка подвижных частей    Sada nářadí k obsluze // Комплект инструментов для технического обслуживания    Oběhové chlazení vřetene // Циркуляционное охлаждение шпинделя    Dopravník třísek // Транспортер стружки    Zásobník nástrojů 40 poloh // Магазин инструментов – 40 ячеек    ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Rozšíření zásobníku nástrojů z 60 poloh na 90 nebo 120 poloh //    Расширение магазина инструментов из 60 ячеек до 90 или 120 ячеек Nástrojová sonda Renishaw NC4 // Инструментальный зонд Renishaw NC4    3D sonda OMP 60 - Renishaw // 3D зонд OMP 60 - Renishaw    Chlazení středem vřetena 50 bar, 80 bar // Центровое охлаждение шпинделя 50 бар, 80 бар    Multipaletové automatizované pracoviště – 6 palet // Многопаллетное автоматизированное рабочее место – 6 паллет    Rozměry stroje / Габариты станка MCH 500 MCH 630 MCH 800 3560 1000 7995 6125 870,5 4550