Указатель по номеру заказа Номер Номер по Номер Номер по Номер Номер по Номер Номер по заказа каталогу Стр. заказа каталогу Стр. заказа каталогу Стр. заказа каталогу Стр. 1015658 ...... SUWTCR...........................................E58 1020657......CKM41.................................... B72, B92 1021375......MS1158.....................B180, B182–183, 1067614......CM75.......... C166, C168–171, D28–31, 1015659 ...... SUWTCL...........................................E58 1020787......KUAM20... B199–205, B229, B260–262 B209–211, B213, D33, D36–37, D39, D41–42 1015684......NUWTC ............................................E59 1020789......KUAM22.........B70–72, B92, B115–119, B233–234 1067630......CM146................... C169, D36, D39–40 1015687 ...... FUWTCR...........................................E57 B139–141, B375, B378 1021415 ...... MS1282.................................... U17–18 1067631......CM147................... C169, D36, D39–40 1015688 ...... FUWTCL ...........................................E57 1020791......KUAM23...B73, B183, B229, B235–237, 1021417......MS1284.......................................... U17 1082671......SCFPR08CA06 .............................. B199 1015689 ...... NUFRR..............................................E58 B260–263, C171, D41–42 1021419 ...... MS1285.................................... C46–47 1086536......SCSPR08CA06.............................. B204 1015690 ...... NUFRL ..............................................E58 1020805......KUAM26..................B72, C171, D41–42 1021421......STCM9.............B70–72, B92–93, B109, 1093271......75HC060M ..................................... G85 1015723......HUWTCR ..........................................E57 1020807......KUAM27.............. B72, B115, B119, T81 B115–117, B119, B139–141, 1093272......75HC080M ..................................... G85 1015754 ...... HUWTCL...........................................E57 1020809......KUAM28...............B70, B73, B115–121, B172–174, B355, B371 1093273......75HC100M ..................................... G85 1016536......SM812 K9................... E38–40, E42–43 B142, B199, B202, 1021423......STCM11.............B67, B90, B134, B164, 1093524......75HC120M ..................................... G85 1016544......SM837 K9.................B172, B354, B378 B220–221, B240–242, U27–35, U40–49 1093525......75HC140M ..................................... G85 1016546......SM840 K9...................B170, B353–354 B260–263, B376–378 1021451......STCM4...............B61–63, B67–68, B91, 1093526......75HC160M ..................................... G85 1016548......SM841 K9............................B172–174, 1020811......KUAM30.............B70, B115–119, B199, B108–110, B114, B133–134, 1094300......MS1595.....................C36–37, C39–40, B354–355, B371 B202, B220–221, B240–242, B151–152, B170, B172–173, C43–44, C46–47, 1016552......SM871 K9................................E37, E41 B260–263, B376–378 B353–355 C112–115, C118–119 1016574......SM872 K9........................................E37 1020813......KUAM31.........B70–73, B92, B115–121, 1021453......STCM5.........B62, B67, B86, B90, B151, 1095216......H16LSER3....................................... D82 1016576......SM885 K9................................E36, E40 B139–142, B183, B229, B162, B164, B172, B354 1095218......H20LSER3....................................... D82 1016578......SM886 K9......................... E36, E40–41 B235–237, B260–263, B375, 1021455......STCM8.............B72, B115, B119, B170, 1095220......H24LSER3....................................... D82 1016582......SM449 K9......................................T102 B378, C171, D41–42 B173–174, B353–355, 1095222......H32LSER3....................................... D82 1016602......SKTP343 K9................B247–248, B257 1020835......KUAM32.....................B70–73, B92–93, B371, B378 1095224......H24LSER4....................................... D82 1016624......SKCP343 K9 .........................B179–181 B115–117, B119, 1021463......STCM20.....B61–63, B67–68, B72, B86, 1095226......H32LSER4....................................... D82 1016626......SKDP343 K9 .........................B209–211 B139–141, B183, B90–91, B95, B108–110, 1097708......SCACR1010M06Q......................... B179 1016628......SKCP453 K9 .......................B180, B182 B235, B378 B114, B133–134, B137, 1097710......SCACR1212M06Q......................... B179 1016644......IWSN433 K9..........................B161–164 1020839......KUAM34.....................B199–205, B229, B151–153, B164 1097714......SCACR1616K09Q ......................... B179 1016648......ITSN323 K9.........................B132, B137 B260–262 1021497......STCM26........................................ B153 1097720......SDACR1616K11Q ......................... B209 1016674......ISSN433 K9.......B105, B107–108, B110 1020841......KUAM35............B199, B202, B204–205 1021503......STCM32............................U27–28, U30 1097722......SVABR1010M11Q......................... B266 1016678......ICSN433 K9 ......................B58–60, B66 1020843......KUAM25.....................B70–72, B92–93, 1021505 ...... STCM37................................ B139–141 1097724......SVABR1212M11Q......................... B266 1016680......IDSN433 K9 ......................B85, B89–90 B115–117, B119, 1021507......STCM38.........B70–72, B92, B115–119, 1097725......SVABL1212M11Q ......................... B266 1016694......IDSN533 K9 .................................... B91 B139–141, B183, B139–141, B375–378 1097726......SVABR1616K16Q.......................... B266 1017174......SMYE3 K9..........D78–79, D81, D83–86 B235, B378 1021511......STCM40..... B72, B92, B115–117, B119 1097727......SVABL1616K16Q .......................... B266 1017176......SMYI3 K9 ................... D78–79, D81–86 1020917......SRS3..................B179–181, B209–211, 1021535......KLM43 .............................B67, B70–72, 1097732......SWLCR2020K06 ........................... B271 1017178......SMYE4 K9........................D78–79, D81, B227–228, B233–234, B115–119, B164 1097750......CSBPR2020K12..................B170, B353 D83–84, D86 B247–248, B257, 1021537......KLM46 ...............B61–63, B67–68, B70, 1097754......CSDPN2020K12..................B170, B353 1017180......SMYI4 K9 ................... D78–79, D81–86 B266–268, B271, B72, B92–93, B95, B108–110, 1097755......CSDPN2525M12.................B170, B353 1017220......ITSN322 K9................B133–134, B137, S41, T102 B114, B133–134, B139–141, 1097762......CTGPR1212F11 ..................B173, B355 B139–141 1020919......SRS4................B180, B182, B209–211, B151–152, B162, B164 1097763......CTGPR1616H11..................B173, B355 1017222......ISSN332 K9................................... B109 B213, B233–234 1021539......KLM58 .....................B61–63, B67, B72, 1097764......CTGPR2020K16..................B173, B355 1017226......IVSN322 K9...........................B149–153 1020923......SSY3T ........................ D78–79, D81–86 B91, B108–109 1097765......CTGPR2525M16.................B173, B355 1017228......SKVN343 K9 .........................B266–268 1020935......SSY4T ........................ D78–79, D81–86 1021541......KLM68 ...............B61–63, B67–68, B72, 1097775......CTCPN2510M11.................B172, B354 1017230......IDSN432 K9 ......................B86, B90–93 1020939......MS1374.................................... T79–81 B108–110, B114–115, B119 1097776......CTCPN2514M16.................B172, B354 1017246......IRSN43 K9....................................... B95 1020941......SSN2T.....................................D81, D86 1021543......KLM33L ..... B90, B92, B139–141, B164 1097778......CTCPN2520M22.................B172, B354 1017252......ICSN432 K9 ...............B61–63, B67–68, 1020943......SSA3T........................ D78–79, D81–86 1021565......KLM34L ...............B62, B86, B90, B109, 1097781......CTCPN2518M22.................B172, B354 B70–72 1020965......SSA4T........................ D78–79, D81–86 B133–134, B137, B139–141, 1097788......SRGCR2525M12........................... B228 1017276......ITSN433 K9........ B133–134, B139–141 1020969......MS110................................B174, B371 B151–153, B162, B164 1097791......SRGCR1616H10............................ B228 1017278......ISSN432 K9........B109–110, B114–117, 1020971......MS111.......................B170, B172–173, 1021567......KLM46L ............................B86, B90–91 1097792......SRGCR1616H06............................ B228 B119 B353–355, E37, E41 1021569......KLM46S.....................B70–72, B92–93, 1097793......SRGCR2020K08............................ B228 1017282......IVSN432 K9...........................B151–152 1020973......MS412.................B386, C171, D41–42, B115–117, B119 1097794......SRGCR2020K10............................ B228 1017296......ISSN533 K9...........................B108–109 E38–40, E42–43 1021589......FT5 ................................................. K74 1097795......SRGCR2525M10........................... B228 1017298......ICSN533 K9 ........B61–63, B66–67, B72 1020975......MS125......................B172, B354, B378 1021591......FT7 .........K74–76, K81, K85, K120–121 1097796......SRGCR2525M08........................... B228 1017300......ISSN633 K9........B108–110, B114–115, 1020977......MS1273.......................... C46–47, T109 1021593......FT8 ......................................... K38, K81 1097797......SVJBRF1010M11Q ....................... B267 B119 1021007......MS1321..............................B168, B370 1021605......FT15 .............................K81, K120–121 1097798......SVJBRF1212M11Q ....................... B267 1017334......ICSN633 K9 ........B61–63, B67–68, B72 1021011......MS524.....................................E36, E40 1021607......FT20 .....................................K120–121 1097799......SVJBRF1616K16Q ........................ B267 1018407......CM105...................................... E40–41 1021013 ...... MS625 .............................................E37 1021657......CM113........................ E38–40, E42–43 1097800......SVJBR1212N11 ............................ B267 1018409......CM106...................................... E40–41 1021051......MS1025..........................C171, D41–42 1021659......CM114.............................. E38–39, E42 1097801......SVJBR1616H11 ............................ B267 1018413......CM109..................................C170, D37 1021087......MS337.......................................... B386 1021679......CM120............................................ D32 1097802......SVJBR2020K16............................. B267 1018525......CM66.......................................E37, E41 1021093......MS1433.................................... T58–59 1021681......CM121............................................ D32 1097803......SVJBR2525M16............................ B267 1018527......CM68.......................................E36, E40 1021095......MS518........................ E37–38, E40–42 1021895 ...... SU3 ..................................................E59 1097804......SVHBR1212N11............................ B266 1018531......CM-72 ..............................D31–33, D39 1021135......MS959...................................... E36–43 1022071......CM158...................................... E37–38 1097805......SVHBR1616H11............................ B266 1018533......CM73................................D31–33, D39 1021137......MS960............... B172–173, B354–355 1022073......CM159.............................. E37–38, E42 1097806......SVHBR2020K16............................ B266 1018569......CM80.............................................. D32 1021139......MS961................................B174, B371 1022315......TT15 ............................... K38–39, T109 1097807......SVHBR2525M16 ........................... B266 1018571......CM81.............................................. D32 1021143......MS364........................B72, B115, B119 1022436......CKM37................B72, B115–117, B119 1097808......SSSCR1212N09............................ B234 1018647......MW25.....................U27–35, V146–147 1021183......MS1375.......................................... K85 1022485......DT7................................................ W40 1097809......SSSCR1616H09............................ B234 1018649 ...... MW3 ......................................... U40–49 1021301......MS1571........................................ C122 1022487......DT8.................. U3, W29–31, W40, W42 1097810......SSSCR2020K12............................ B234 1019821 ...... MS1241.........................................T109 1021327......MS1242.................. S32, V49, V56, V60, 1022489 ...... DT9 ....................................... V153–154 1097811......SSSCR1616H12............................ B234 1020545......MS1861.......................................... H76 V72, V78, V147 1022491......DT10.................................. U3, W40–43 1097812......SCLCRF1010M06Q....................... B181 1020575......CKM6........B62, B67, B151, B162, B164 1021337......MS1152........B260–262, J23, J25, J27, 1022493......DT15...................S60, S62, T79–81, U3, 1097813......SCLCRF1212M06Q....................... B181 1020577......CKM7........B86, B90, B162, B172, B354 J29, J31, J33, J35, J37 U17–18, V153–154 1097814......SCLCR0808L06 ............................ B180 1020581......CKM9.........................B133–134, B170, 1021339......MS1153.............B179–182, B192–205, 1022519......TT25 ..................K38–39, V82, W40–43 1097816......SCLCR1010M06 ........................... B180 B173, B353–355 B210–213, B217–221, 1022521......TT30 ................................ K38–39, W41 1097817......SCLCRF1616K09Q........................ B181 1020583......CKM10.......................B170, B173–174, B227–229, B247–248, 1022691 ...... KT6 ....................................... V114–115 1097818......SCLCR1212N09............................ B180 B353–355, B371 B257–263, B266–269, 1022695......KT8............................... K72, V113–115 1097819......SCLCR1616H09............................ B180 1020595......CKM12.......................B61–63, B67–68, B271, K74–76, K81, K85 1022697......KT9......................... S72, S76, S79, S82 1097820......SCLCR2020K12 ............................ B180 B91, B108–110, B114 1021341......MS1155.............B179–183, B194–199, 1022701......KT15....................K72, K85, S144–147, 1097821......SCLCR2020K09 ............................ B180 Указатель 1020597......CKM13................................B172, B354 B202, B209–210, B212–213, V113–115, V130 1097822......SCLCR2525M12 ........................... B180 1020601......CKM19... B109, B172–174, B355, B371 B217–219, B229, B233–235, 1022703......KT20...................V111–115, V128–130 1097824......SCGCR1010M06........................... B179 1020603......CKM20........................B68, B134, B164 B240–242, B257–258, 1022727......KT27.................................K73–74, K84 1097825......SCGCR1212N09 ........................... B179 1020605......CKM21...............B61–63, B67–68, B95, B260–263, B266–269, B271 1023055......S1006PKG .......................................E59 1097828......SCRCR1212N09............................ B181 B108–110, B114, 1021343......MS1156.............B179–181, B209–211, 1056234......SKSP453 K9..........................B233–234 1097829......SCRCR1616H09............................ B181 B133–134, B137 B213, B227–228, B233–234, 1059784......MS1559......T50, T72, U32–35, U44–49 1097840......SCKCR2020K09............................ B180 1020607......CKM22....................B86, B90–91, B153 B247–248, B257, B266–268, 1059844......MS326.......................................... B386 1097841......SDHCR1616H11............................ B209 1020645 ...... CKM26.................................. B151–152 B271, C114 1067613......CM74.......... C166, C168–171, D28–31, 1097843......SDHCR2525M15........................... B209 1020653 ...... CKM31.................................. B151–153 D33, D36–37, D39, D41–42 1097844......SDJCRF1010M07Q....................... B211 Ссылки на страницы F–X см. в томе II • Каталог вращающихся инструментов. Y2 kennametal.com