Группа США Германия Великобритания Франция Швеция Италия Испания Япония Россия материалов AISI/SAE Werkstoff D IN BS EN AFNOR SS UNI UNE JIS ГОСТ 6 A355A 1.8509 41CrAlMo 7 905 M 39 41B 40 CAD 6.12 2940 41CrAlMo7 41CrAlMo7 AE 235 B FN; AE S235JRG2 Fe 360 B FU; 1449 7 A570.36 1.0038 E 24-2NE 1312 Fe 360 B FN 235 B FU; Fe 360 B St3ps; St3sp (Fe 360 B); RSt 37-2 27/23 CR; 4360-40 B FN; Fe 360 B FU 7 3135 1.5710 36NiCr6 640A35 111A 35NC6 SNC236 7 1.5755 31 NiCr 14 653 M 31 18 NC 13 7 8620 1.6523 2 NiCrMo2 805M20 362 20 NCD 2 2506 20NiCrMo2 20NiCrMo2 SNCM220(H) 20ChGNM 7 8740 1.6546 40 NiCrMo 22 311-Tyre 7 40NiCrMo2(KB) 40NiCrMo2 SNCM240 38ChGNM 7 4340 1.6565 40NiCrMo6 817 M 40 24 35 NCD 6 2541 35NiCrMo6(KB) SNCM 447 38Ch2N2MA 7 4130 1.7218 25CrMo4 CDS 110 25 CD 4 2225 25CrMo4(KB) 55Cr3 SCM420; SCM430 20ChM; 30ChM 7 1.7733 24 CrMoV 5 5 20 CDV 6 21 CrMoV 5 11 7 1.7755 GS-45 CrMOV 10 4 7 1.8070 21 CrMoV 5 11 35 NiCr 9 8 C 45 W 1.173 C 45 W3 XC 48 SCM 8 4142 1.2332 47 CrMo 4 708 M 40 19A 42 CD 4 2244 42CrMo4 42CrMo4 (440) A128 F. SCMnH 1; SCMn 8 1.3401 G-X120 Mn 12 Z 120 M 12 2183 GX120Mn12 110G13L (A) 8251-AM-X120Mn12 H 11 8 3435 1.5736 36 NiCr 10 30 NC 11 8 9840 1.6511 36CrNiMo4 816M40 110 40NCD3 36nIcRmO4(KB) 35NiCrMo4 SUP10 40ChN2MA 8 1.7361 32 CeMo12 722 M 24 40B 30 CD 12 2240 30CrMo12 F.124.A 8 6150 1.8159 50 CrV 4 735 A 50 47 50CrV4 2230 50CrV4 51CrV4 50ChGFA 8 1.8161 58 CrV 4 8 1.8515 32 CrMo 12 722 M 24 40B 30 CD 12 2240 32CrMo12 F.124.A 8 1.8523 39CrMoV13 9 897M39 40C 36CrMoV12 9 1.4882 X 50 CrMnNiNbN 21 9 Z 50 CMNNb 21.09 9 1.5864 35 niCr 18 9 31 NiCrMo 13 4 830 m 31 2534 f-1270 1449 3 CR; 1449 10 A 619 1.0347 DCO3; RRSt; RRSt 13 E Fep 02 AP 02 08JU 2 CR M 1015; M 1016; M 080 M 15; 080 M 15; 10 1.0401 C15 AF 37 C12; XC 18 1350 C15; C16; 1 C 15 F.111 S 15 C 1017 1449 17 CS 10 1.0723 15 S22; 15 S 20 210 A 15; 210 M 15 1922 F.210.F SUM 32 D19 Заказ инструмента: http://steelcam.org 8 (343) 382-52-03 | sales@sverla-ekb.ru