Ы Л А а в а пл го с ЕРИ Т ёрдо А в т М дство Е о зв И и ро Щ п У ное н Ж ве т Е с б Р Со ОПТИМАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ Соб П РО стве ИНСТРУМЕНТА ... н И но ЗВ е м а ши О н Д о строен С ТВ и е О и со ОБ б с т в О е нн Р ая УДОВ раз ра б АН о т ка ИЯ оборуд ов ан и я