Obecné informace doPorUČeNí 1. Vždy používejte ruční brusku s vhodnou rychlostí otáčení. 2. Běžná údržba brusek je důležitá, zajistěte, že jsou dobře promazány a ložiska nejsou opotřebovaná. 3. Při výměně frézy vždy očistěte upínací matici, pouzdro a vnitřní kužel brusky. 4. Snažte se předcházet nárazům a tvrdým úderům do fréz. 5. Snažte se předcházet teplotnímu šoku fréz tím, že zabráníte jejich přehřátí. 6. Nezanořujte frézu příliš hluboko do obrobku ani ji nezarážejte do rohů či štěrbin. řešení problémů při PoUŽiTí FrÉz ProBLÉM PříČiNA Vylamování zubů frézy Běh při příliš nízkých otáčkách může vyvolat odskakování Nevystředěnost (opotřebované vřeteno, pouzdro nebo ložiska) zanořování a zarážení frézy do obrobku Ucpávání zubů frézy Přílišná délka štěrbiny nebo celého nástroje Nesprávně zvolená geometrie pro daný materiál obrobku Předčasné opotřebení Provoz při příliš vysokých otáčkách frézy vzhledem k materiálu obrobku Nevystředěnost (opotřebované vřeteno, pouzdro nebo ložiska) Hlavice se odděluje od stopky Příliš vysoké otáčky vedou k přehřátí dlouhodobý provoz vede k přehřátí 578