Obecné informace řeŠeNí ProBLÉMů Při FrÉzoVáNí PROBLÉM PŘÍČINA NÁPRAVA zlomení Příliš velký přídavek materiálu Snižte posuv na zub Příliš velký posuv Snižte posuv opotřebení délka pracovní části nebo celková Upněte tak, aby fréza zbytečně nečouhala z upínače nebo délka příliš dlouhá použijte kratší frézu Příliš tvrdý materiál obrobku zkontrolujte katalog nebo Selector, zda je v nabídce odolnější nástroj nebo nástroj s povlakem Nesprávná řezná rychlost a posuv zkontrolujte řezná data v katalogu nebo Selectoru Špatný odvod třísek zamiřte trysky s chlazením Nesousledné frézování Sousledné frézování Nevhodná šroubovice zkontrolujte doporučení v katalogu/Selectoru a alternativní nástroje Vylamování Příliš velký posuv Snižte posuv Vylamování Snižte řeznou rychlost Nízká řezná rychlost zvyšte řeznou rychlost Nesousledné frézování Sousledné frézování Tuhost nástroje Vyberte kratší frézu nebo stopku zasuňte hlouběji do upínače Tuhost obrobku Pevně upněte obrobek Krátká životnost Houževnatý materiál obrobku zkontrolujte katalog nebo Selector a vyberte alternativní frézu Nevhodná geometrie břitu zadejte správná řezná data Tření mezi frézou a povrchem Použijte povlakovaný nástroj obrobku Špatná kvalita povrchu Příliš velký posuv Snižte řeznou rychlost Nízký posuv zvyšte řeznou rychlost zasekávání třísek zmenšete přídavek materiálu opotřebení nástroje Vyměňte nebo přebrušte nástroj Tvorba nárůstku zvolte frézu s větším úhlem šroubovice Nalepování třísek zvyšte intenzitu chlazení 575