Obecné informace FRÉZOVÁNÍ ZÁVITŮ oBecNÉ PozNáMKy K FrÉzoVáNí záViTů 1. Při frézování závitů se závit vyrábí prostřednictvím šroubovicové interpolace frézy se speciální geometrií závitu na svém obvodu. 2. Pro použití závitové frézy je nutné mít k dispozici cNc obráběcí stroj schopný provádět kruhové dráhy. 3. Většina moderních cNc strojů je vybavena obráběcími cykly pro frézování závitů. 4. Více informací získáte v uživatelské příručce nebo kontaktujte přímo dodavatele stroje. VLASTNoSTi A VýHody 1. Frézování závitů zvyšuje spolehlivost a životnost nástroje. 2. Při frézování závitu vznikají malé třísky, a výroba závitu je tak bezproblémová. 3. Nastavení tolerance lze provádět na základě přesných souřadnic. 4. závit lze vyrobit až do dna otvoru. 5. Lze obrábět širokou paletu materiálů. 6. Stejnou frézou lze vyrábět různé rozměry závitů za předpokladu, že stoupání zůstává stejné. 7. Stejným nástrojem lze vyrábět levé i pravé závity. 8. Některé závitové frézy jsou schopné vyrobit rovněž vstupní zkosení závitu (J200, J205, J260). VýBĚr NáSTroJe Všechny závitové frézy jsou označeny kódem produktu určujícím typ, průměr (d1) a stoupání (P). Při objednávání nástroje se používá kód položky. Vždy si prostudujte katalog, abyste se ujistili, že máte správné rozměry závitu. J22010.0X1.5 Tuto závitovou frézu lze použít pro závity ≥ M12×1,5 (M14×1,5, M18×1,5 atp.). 569