● PG Závitovací očka ● PG Круглые плашки F190 ● PG Narzynka ● PG Závitovacie očká F190 ■ ● F190 F190 No.7 - No.36 d 1 d 2 h 1 nom Ø F190 PG TPI mm mm mm 7 20 12.5 38 10 F190PG7 9 18 15.2 38 10 F190PG9 11 18 18.6 45 14 F190PG11 13.5 18 20.4 45 14 F190PG13.5 16 18 22.5 55 16 F190PG16 21 16 28.3 65 18 F190PG21 29 16 37.0 65 18 F190PG29 36 16 47.0 90 22 F190PG36 357